-3°C, 14.76 km/hKeleti szél, pára
Gyarapodik a falu!

Megérkezett Községünkbe

Fejes György és Virág Klaudia gyermeke

Fejes Hunor. 

Született 2016.12.24.-én 

Gratulálunk!

BÉRBE ADHATÓ FÖLDTERÜLET

 Vése 0217/2 hrsz-ú 5,4687 hektár nagyságú, 1/1 tulajdoni hányadú szántó művelési ágú ingatlan.

A tulajdonos olyan gazdálkodót keres, aki bérbe venné a területet.

Érdeklődni az Önkormányzatnál lehet.