1°C, 3.6 km/hváltozó szél, hószállingózás
Lábléc

A honlap tulajdonosa és kizárólagos használója: Vése Község Önkormányzata

Üzemeltető: LOCALINFO KFT Budapest