Hatályos rendeletek

Nemzeti Jogszabálytár

Vése Községi Önkormányzat hatályos rendeletei a Nemzeti Jogszabályárban:

12/2017.sz. rendelet
11/2017.sz. rendelet
10/2017.sz. rendelet
9/2017.sz. rendelet
8/2017.sz. rendelet
7/2017.sz. rendelet
6/2017.sz. rendelet
5/2017.sz. rendelet
4/2017.sz. rendelet
3/2017.sz. rendelet
2/2017.sz. rendelet
1/2017.sz. rendelet
10/2016.sz. rendelet
9/2016.sz. rendelet
8/2016.sz. rendelet
7/2016.sz. rendelet
6/2016.sz. rendelet
5/2016.sz. rendelet
4/2016.sz. rendelet
3/2016.sz. rendelet
2/2016. sz. rendelet
1/2016. sz. rendelet
3/2011. (IV.4.) önkormányzati r e n d e l e t e

a Szervezeti és Működési Szabályzatról

14/2011. (XII.15.) számú r e n d e l e t e

az önkormányzati tulajdonú közüzemi szennyvízcsatorna

használatáért fizetendő díj mértékéről

13/2011. (XII.15.) számú r e n d e l e t e

a 2012. évi ivóvíz díjáról.

 

11/2011. (XI.24.) számú önkormányzati r e n d e l e t e

az intézményi térítési díjakról

15/2011. (XII.15.) számú önkormányzati r e n d e l e t e

a helyi adókról szóló 5/2002. (XII.12.) számú rendelet m ó d o s í t á s á r ó l.

8/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló

4/2011. (IV.4.) számú rendelet módosításáról.

7/2009. (VIII.29.) sz. rendelet

Vése Község területén működő üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

20/2008. (XII.8.) számú r e n d e l e t e

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

 

20/2008. (XII.8.) számú rendelet

Az egészségügyi alapellátások körzeteiről

18/2008. (XII.08.) számú rendelet

A közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről

19/2008. (XII.08.) számú rendelet

az óvoda és általános iskola beiskolázási körzeteinek meghatározásáról

2/2008. (II.28.) rendelet

A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról.

11/2007. (XI.15.) számú r e n d e l e t e

a helyi adókról szóló  7/2003. (XII.1.) számú rendelettel módosított

5/2002. (XII.12.) számú rendelet módosításáról.

6/2005. (XI.3.) számú rendelet

A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről.

9/2004. (V.7.) számú r e n d e l e t e

A díszpolgári cím adományozásáról

22/2004. (XII.10.) r e n d e l e t e

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,

a település tisztaságáról.

9/2004. (V.7.) számú rendelet

A díszpolgári cím adományozásáról

7/2003. (XII.1.) számú r e n d e l e t e

a helyi adókról szóló 5/2002. (XII.12.) számú rendelet módosításáról.

Vése község Helyi Építési Szabályzata
5/2002. (XII.12.) számú rendelet

A helyi adókról, egységes szerkezetben a 19/2004. (XII.10.) számú rendelettel

7/2002. (XII.12.) rendelet

Az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról

9/2000 (X.16.) számú rendelet

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről.

12/2006./XI.27./ számú rendelet

A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATÁRÓL

22/2004. (XII.10.) rendelet

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról.

15/2004. (IX.20.) számú rendelet

A helyi hulladékgazdálkodási tervről.