5°C, 5.4 km/hváltozó szél, borult
Hatályos rendeletek

3/2011. (IV.4.) önkormányzati r e n d e l e t e

a Szervezeti és Működési Szabályzatról

14/2011. (XII.15.) számú r e n d e l e t e

az önkormányzati tulajdonú közüzemi szennyvízcsatorna

használatáért fizetendő díj mértékéről

13/2011. (XII.15.) számú r e n d e l e t e

a 2012. évi ivóvíz díjáról.

 

11/2011. (XI.24.) számú önkormányzati r e n d e l e t e

az intézményi térítési díjakról

15/2011. (XII.15.) számú önkormányzati r e n d e l e t e

a helyi adókról szóló 5/2002. (XII.12.) számú rendelet m ó d o s í t á s á r ó l.

8/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló

4/2011. (IV.4.) számú rendelet módosításáról.

7/2009. (VIII.29.) sz. rendelet

Vése Község területén működő üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

20/2008. (XII.8.) számú r e n d e l e t e

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

 

20/2008. (XII.8.) számú rendelet

Az egészségügyi alapellátások körzeteiről

18/2008. (XII.08.) számú rendelet

A közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről

19/2008. (XII.08.) számú rendelet

az óvoda és általános iskola beiskolázási körzeteinek meghatározásáról

2/2008. (II.28.) rendelet

A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról.

11/2007. (XI.15.) számú r e n d e l e t e

a helyi adókról szóló  7/2003. (XII.1.) számú rendelettel módosított

5/2002. (XII.12.) számú rendelet módosításáról.

6/2005. (XI.3.) számú rendelet

A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről.

9/2004. (V.7.) számú r e n d e l e t e

A díszpolgári cím adományozásáról

22/2004. (XII.10.) r e n d e l e t e

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,

a település tisztaságáról.

9/2004. (V.7.) számú rendelet

A díszpolgári cím adományozásáról

7/2003. (XII.1.) számú r e n d e l e t e

a helyi adókról szóló 5/2002. (XII.12.) számú rendelet módosításáról.

Vése község Helyi Építési Szabályzata
5/2002. (XII.12.) számú rendelet

A helyi adókról, egységes szerkezetben a 19/2004. (XII.10.) számú rendelettel

7/2002. (XII.12.) rendelet

Az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról

9/2000 (X.16.) számú rendelet

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről.

12/2006./XI.27./ számú rendelet

A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATÁRÓL

22/2004. (XII.10.) rendelet

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról.

15/2004. (IX.20.) számú rendelet

A helyi hulladékgazdálkodási tervről.

12/2004. (VI.23.) számú rendelet

A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról, egységes szerkezetben a 12/2008.(IX.22.) számú rendelettel.

6/2001. (XII.10.) számú rendelet

A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

7/2000. (VIII.24.) számú rendelet

A középületeknek és közterületeknek nemzeti és községi ünnepeken történő fellobogózásáról

11/1999. (XI.15.) számú rendelet

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

9/1999. (XI.15.) számú rendelet

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, egységes szerkezetben a 17/2004.(XII.10.) , 7/2005. (XI.3.), 13/2006. (XI.27.), 12/2007. (XI.15.), 16/2008.(XI.17.), 9/2009.(XI.12.) és a 10/2010. (XI.15.) számú rendeletekkel.

9/1999. (XI.15.) számú r e n d e l e t e

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, egységes szerkezetben

7/1999. (XI. 15.) számú rendelet

Az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

6/1997. /V.12./ sz. rendelet

A község tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályainak rendezéséről.

11 /1995. (IX.29.) számu rendelet

A helyi cimer és zászló alapitásáról és használatának rendjéről.