JÚNIUS 4 A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

„a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

Kapcsolódó dokumentumok:
"Egy vérből valók vagyunk"